Tildelt støtte til etablering af studiegrupper

23. dec. 2022
23. dec. 2022

Studiegrupperne henvender sig til medlemmer, som brænder for, at mødes med andre om et fælles mål, nemlig at gennemfører deres skole. 

Målet er:

 • At medlemmer mødes, med afsæt i deres fag, som et fælles tredje og hjælper, udfordre samt oparbejder strategier til at hjælpe hinanden imellem mødegangene
 • At medlemmer diskuterer og afprøver de teorier som de bruger i skolen
 • At medlemmer, ud fra fælles interesser, udvider deres sociale netværk og danner venskaber, samt forebygger mistrivsel
 • At medlemmerne, ”Networker” på tværs af foreningens studiegrupper, via fælles arrangementer og faglige input, samt at medlemmerne i studiegrupperne, på en naturlig måde bliver nysgerrige på andre tiltag fra foreningen 

Eksempel på aftaleform (9 h´er):

 • Som deltager af en studiegruppe, mødes man og forbereder skolearbejde
 • Ved at du er med i en studiegruppe, får du mulighed for at lærer noget af nogen som ikke arbejder og tænker præcist som dig selv
 • Du hjælper og guider de andre unge i gruppen. Du diskuterer samt afprøver teorier fra dit studie. Hver gang laves der en check-in med opsummering af dagsform, samt check-ud med ris/ ros til dagens aktivitet
 • Gruppen mødes minimum en gang om ugen
 • I mødes 2-3 timer pr. gang
 • Du mødes med gruppen i anviste lokaler, adresse vil fremgå af Medlems App. Der vil i lokalerne være mulighed for at skærme sig fra ydre stimuli
 • I gruppen er der andre unge, som ligesom dig selv, er i gang med et specikt skoleforløb
 • Når dagens aftale er slut, så kan du gå hjem
Tildelt støtte til etablering af studiegrupper