FAQ

Hvad kræver det at blive optaget

Forudsætningerne for at blive optaget i foreningen er, at du opfylder kriterierne for optagelse. På indmeldingsskemaet er der angivet kriterier som du kan vælge imellem. Grundlæggende skal du være imellem 16-35 år, bosat i Kalundborg Kommune og være i kategorien "ung i en sårbar position".

Hvem hjælper mig hvis jeg får det svært under en aktivitet eller tur

Der er altid frivillige tilstede ved foreningens aktiviteter, som yder støtte og omsorg til medlemmerne. Hvis du ved aktivitetens start er i ubalance eller er særlig sensitiv, så tal med den aktivitetsansvarlige, så de frivillige har forudsætningerne for, at skabe den trygge ramme, som du har brug for på dagen. 

Hvad gør jeg hvis jeg bliver syg og bliver nødt til at aflyse en aktivitet

medlemsAppen kan du aflyse din deltagelse samme sted, hvor du trykker deltag. Vær opmærksom på at aflyse i god tid, da de frivillige virkelig lægger mange kræfter i at stable aktiviteterne på benene, og antallet af frivillige til aktiviteten afhænger af antal deltagende medlemmer. 

Hvad er processen efter min anmodning om optagelse

Indmeldingsoplysningerne gennemgås og du modtager en mail fra foreningen med info. Ved tilsagn om optagelse, inviteres du til infomøde i foreningens lokaler, som fast afholdes en gang om måneden. Du oprettes samtidig som bruger på MedlemsApp, og modtager en mail direkte fra sitet med info og videoer om anvendelse.

Du kan nu via appen anmode om optagelse i grupper og tilmelde dig aktiviteter, måltider, mfl.

Hvad koster det at deltage ved foreningens aktiviteter

Som medlem dækker kontingentet i hovedtræk alle udgifter i forbindelse med foreningens aktiviteter. I teknisk forstand "alle udgifter som er relateret til grundformen i aktiviteten". Så eksempelvis ved biograftur, afholder foreningen udgiften til billet og medlemmet betaler selv evt. popkorn; Ved rejser medbringer medlemmet selv lommepenge og foreningen betaler for rejsen. Vilkår for aktiviteten fremgår af aktiviteten på medlemsAppen. 

Hvor kan jeg finde info om foreningens aktiviteter

Alle informationer om foreningens aktiviteter ligger på MedlemsApp, hvor du kan anmode om optagelse i grupper. 
Adgang til MedlemsAppen forudsætter, at du er medlem af foreningen og har betalt dit kontingent. På foreningens hjemmeside kan du dvs. finde en oversigt over aktivitetstyper, som afspejler et billede af foreningens formålsbeskrivelse. Det er aktuelle og kommende aktiviteter som her er beskrevet. 

Hvordan betaler jeg kontingent 

Medlemskontingentet betales via MobilePay på fast mdr. abonnement eller via bankoverførelse.

Betalingsform angives ved tilmelding, her kan du også angive hvis der er en anden som betaler, det kan eksempelvis være forældre/ pårørende, opholdssted, skole eller lignende.


Hvad er indeholdt i medlemskabet

Alle foreningens aktiviteter er indeholdt i medlemskabet. I bestyrelse,- projektteam og nedsatte arbejdsgrupper, arbejdes der målrettet med at opfylde formålsbeskrivelsen i foreningens vedtægter.

Tilbuddene til medlemmerne udbygges i takt med at der etableres nye partnerskabsaftaler og bevilges fonds,- og sponsormidler. Nye aftaler annonceres på foreningens facebookside

Er der nogen deltagere ved aktiviteterne som jeg kender

Der er ofte nogen du kender ved aktiviteterne, da medlemmerne alle er fra Kalundborg Kommune og i aldersgruppen 16-35 år. 

Ellers er du velkommen til at inviterer familiemedlem, kontaktperson, pædagog eller lignende, sålænge at personen er registeret i foreningen som støttemedlem. 

Hvem opretter foreningens aktiviteter

Foreningens aktiviteter arrangereres i et samarbejde imellem bestyrelsens nedsatte arbejdsgrupper, og lokale frivillige foreninger samt sociale tilbud og hjælpeorganisationer i partnerskaber. Der er 3 forskellige medlemstyper, det er støttemedlemmer, interessemedlemmer og medlemmer af bestyrelsen som opretter aktiviteter. 

Hvad er en aktivitetsansvarlig og hvilke rolle har den person

Til hver af foreningens planlagte aktiviteter, er der valgt et ansvarligt medlem som karavanefører. Medlemmet har ansvaret for at  facilitere den pågældende aktivitet og sikre medlemmernes tarv.  

En aktivitetsansvarlig kan være et støttemedlem eller et medlem af bestyrelsen.     

Kan man blive udelukket fra en gruppe eller aktivitet

Hvis et medlem 3 gange ikke møder op til en tilmeldt aktivitet. Hvis medlemmet gentagne gange melder sig syg, eller hvis medlemmet har en uhensigtsmæssig adfærd (negativ verbal fremtoning, trusler, udadrettet adfærd, ect.) overfor medlemmer og frivillige, så kan medlemmet få karantæne,- og eller blive udelukket fra en bestemt aktivitet. 

Yderligere spørgsmål

Hvis du har spørgsmål som ikke er besvaret i ovenstående, send dem meget gerne til os i nedenstående formular