KAALUND FORENINGEN ARBEJDER, I KALUNDBORG KOMMUNE, FOR BEDRE VILKÅR FOR UNGE I SÅRBARE POSITIONER

  •   FRIVILLIGE FÆLLESKABER
  •  PSYKISK VELVÆRE
  •  SAMSKABELSE
  •   PARTNERSKABSAFTALER

  •  FÆRDIGE MÅLTIDER     
  •  OVERSKUDSDAGLIGVARER
  •  FORBYGGE ENSOMHED

forside1-435x366.jpg

AKTIVITETER

Medlemmerne tilbydes bl.a. at deltage ved aktiviteter indenfor kategorierne: Færdigt måltid - Arrangementer - Ture og rejser - Ungegrupper - Kreativitet - Psykisk velvære - Og undervisning. Der bruges MedlemsApp for tilmelding til aktiviteter, kommunikation og visuelt overblik

forside2-435x266.jpg

MÅLGRUPPE

Foreningen er målrettet unge i alderen 16-35 år, med kognitive,- sociale og eller intellektuelle funktionsnedsættelser. Det er unge som bl.a. har udfordringer med socialt samspil, ensomhed, psykisk ustabilitet, angst, mobilitet, samt almen daglig livsførelse og selvskade 

forside3-435x366.jpg

MEDLEMSTYPER

I Kaalund Foreningen kan der vælges imellem følgende tre medlemstyper, herunder: Menig medlem (unge 16-35 årige) - Støttemedlem (omsorgspersoner/ professionelle voksne) og Interessemedlem (foreninger, sociale tilbud og private virksomheder)