PERSONDATAPOLITIK

Kaalund Foreningen er som dataansvarlig forpligtet til at beskytte dine personoplysninger, når du som medlem eller gæst gør brug af Kaalund Foreningen og de services der tilbydes, og tilstræber, at du føler dig tryg ved Kaalund Foreningens behandling af dine personoplysninger. Kaalund Foreningen behandler personoplysninger om dig i henhold til denne persondatapolitik og gældende lovgivning. Afgivelse af oplysninger til Kaalund Foreningen deles med (MinForening ApS) der er databehandler.

1. Hvornår indsamler og anvender Kaalund Foreningen dine personoplysninger

Kaalund Foreningen indsamler oplysninger om dig i følgende tilfælde:

1. Når du indmelder dig som medlem af Kaalund Foreningen eller udøver medlemsaktiviteter.

2. Når du tilmelder dig som medlem af Kaalund Foreningen eller ønsker at gøre brug af Kaalund Foreningen indsamles en række oplysninger om dig for at kunne administrere dit medlemskab og/eller din brug af Kaalund Foreningen, samt for at kunne tilbyde og levere relevante services til dig.

Ligeledes bruges dine oplysninger for at kunne besvare konkrete henvendelser fra dig, for at kunne gøre dig opmærksom på særlige medlemstilbud samt for at kunne modtage til og frameldinger til aktiviteter og arrangementer gennem MinForening-applikationen (ejet af MinForening ApS). I denne forbindelse indsamler (MinForening ApS) alene nødvendige oplysninger om dig, som for eksempel navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og e-mailadresse.

Dine personlige oplysninger behandles og gemmes kun, såfremt du frivilligt har oplyst dem, for eksempel ved udfyldelse af tilmeldingsblanket, deltagelse i et arrangement eller oprettelse af en aftale relateret til Kaalund Foreningen.

2. Hvornår videregiver Kaalund Foreningen dine personoplysninger

Kaalund Foreningen kan i visse tilfælde videregive de personoplysninger, som der behandles om dig. Dine personoplysninger kan f.eks. blive videregivet til:

a. leverandører Kaalund Foreningen samarbejder med for at yde services til dig i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller din brug af Kaalund Foreningen for eksempel leverandører af services, tjenester og support (inklusiv når dette relaterer sig til medlemstilbud), herunder Kaalund Foreningen. øvrige tredjeparter i forbindelse med administration af dit medlemskab og/eller brug af Kaalund Foreningen, herunder MinForening ApS (ejer af MinForening-applikationen); eller

​ c. hvis det er påkrævet ifølge loven, en domstolsafgørelse eller gældende lovgivning.

Videregivelsen vil kun ske i det omfang og til dem, det er nødvendigt for at kunne udføre den tjeneste, som du anmoder om, for eksempel i forbindelse med tilmelding til aktiviteter og arrangementer eller i forbindelse med oprettelse af et medlemskab hos Kaalund Foreningen.

3. Hvordan beskytter Kaalund Foreningen dine personoplysninger

Kaalund Foreningen har tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at sikre, at dine oplysninger ikke hændeligt eller ulovligt bliver slettet, offentliggjort, fortabt, forringet eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med lovgivningen. Kaalund Foreningen sikkerhedsprocedurer og -processer bliver løbende revideret for at sikre rimelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

I praksis er det ikke muligt at etablere 100 % sikkerhed, og Kaalund Foreningen kan derfor ikke garantere, at oplysningerne er fuldstændig beskyttet mod nogen, som forsætligt forsøger at omgå Kaalund Foreningens sikkerhedsforanstaltninger for at få adgang til oplysningerne.

Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

4. Hvilke rettigheder har du

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som Kaalund Foreningen behandler om dig, kan du rette henvendelse til info@kaalundforeningen.dk eller telefonnummer 31 32 08 81.

Du har ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger Kaalund Foreningen behandler om dig. Hvis det viser sig, at disse oplysninger er urigtige eller vildledende, har du ret til at anmode Kaalund Foreningen om at rette, blokere eller slette disse oplysninger. Derudover kan du til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for yderligere behandling. I denne forbindelse gøres opmærksom på, at dit medlemskab hos Kaalund Foreningen er betinget af, at du afgiver og opdaterer de i Kaalund Foreningens indmeldelsesblanket påkrævede oplysninger, der er nødvendige for, at registrere dig som medlem samt administrere dit medlemskab. Du kan anmode om at oplysninger om dig, som er personoplysninger, slettes. I så fald, kan (MinForening ApS) ikke tilbyde dig de services, der fremgår af aftalen.

5. Hvor længe opbevarer Kaalund Foreningen dine personoplysninger – løbende sletningsforpligtelse

Hos Kaalund Foreningen gemmes dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne levere de services, tjenester og ydelser, som du har bedt om, så længe det er nødvendigt for et berettiget formål (såsom administration af dit medlemskab af Kaalund Foreningen, eller i så lang tid som det er påkrævet i henhold til lovgivningen. Såfremt vi som dataansvarlig (Forening) og databehandler (MinForening ApS) af hensyn til lovgivningen i øvrigt er forpligtet til at opbevare oplysningerne om dig, beholder vi disse oplysninger, så længe vi er forpligtet hertil.

6. Hvad sker der, når Kaalund Foreningen ændrer denne persondatapolitik

Kaalund Foreningen opdaterer kontinuerligt denne persondatapolitik for at sikre at præsentere dig med så præcis information som muligt, samt for at sikre at overholde gældende lovgivning. Dette medfører, at Kaalund Foreningen løbende vil opdatere og ændre denne persondatapolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer giver Kaalund Foreningen dig besked via e-mail. Den til enhver tid gældende version af denne persondatapolitik kan rekvireres ved at kontakte Kaalund Foreningen på info@kaalundforeningen.dk

7. Henvendelser og spørgsmål

Du skal være meget velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål til vores persondatapolitik eller de personoplysninger, som vi indsamler og behandler om dig:

Kaalund Foreningen
Klosterparkvej 22, KL., 4400 Kalundborg
info@kaalundforeningen.dk – Telefon 31 32 08 81