MEDLEMSTYPER

I Kaalund Foreningen er der følgende tre medlemstyper

01.

Menige medlemmer

Unge i sårbare positioner, bosat i Kalundborg Kommune. Unge i aldersgruppen 16-35 år. 

Som menige medlem har du adgang til MedlemsApp og kan deltage ved alle aktiviteter i foreningen.

Aktuelt er der igangværende tilbud til medlemmer indenfor følgende kategorier (opdateret Januar 2023)

 • Motion og udeliv
 • Færdigt måltid
 • Arrangementer
 • Psykisk velvære
 • Ture og rejser
 • Kreativitet
 • Ungegrupper

Som menige medlem har du stemmeret på generalforsamlingen, og kan blive valgt ind i bestyrelsen. 

Medlemskontingentet for menige medlemmer, udgør kr. 100,00 pr. .mdr.

Du kan gratis og uforpligtende blive oprettet som prøvemedlem i 1 måned. Du kan på den måde opleve, om et medlemskab hos Kaalund Foreningen er noget for dig.

Klik her for at gå til indmeldingsskema

02.

Støttemedlemmer

Voksne som har en frivillig, eller en medarbejderrelation til et interessemedlem i Kalundborg Kommune. 

Voksne som led i deres daglige arbejde, udvikler og støtter unge i deres personlige og sociale udvikling. 

Som støttemedlem assisterer du foreningen som frivillig og kan vælges ind i bestyrelsen. 

Som støttemedlem har du ikke stemmeret på generalforsamlingen, medmindre at du er med i bestyrelsen. 

Som støttemedlemmer har du adgang til MedlemsApp og kan oprette aktiviteter, samt i en professionel omsorgsrolle, deltage ved alle foreningens aktiviteter.

Medlemskontingentet for støttemedlemmer udgør kr. 100 pr. mdr.  

Ved aftaler med flere støttemedlemmer fra samme interessemedlem (institution, kommune, virksomhed), kan der indgås aftaler, med et fast mdr. kontingent, eks.:

 • Op til 5 støttemedlemmer
 • 6-10 støttemedlemmer
 • 11-15 støttemedlemmer
 • 16-25 støttemedlemmer
 • 25-50 støttemedlemmer
 • mv.

For at drøfte mulighederne for et samarbejde, kontakt os

03.

Interessemedlemmer

Lokale offentlige/ regionale institutioner, foreninger, private fonde (væresteder, botilbud samt opholdssteder) og fødevarebutikker, restauranter, tankstationer, kantiner i private virksomheder, mv. (listen er ikke udtømmende) , 

Som interessemedlem kan du, via oprettelse på MedlemsApp lancere aktiviteter og andre tilbud til gavn for foreningens medlemmer.

Som interessemedlem bliver du angivet med navn og logo på foreningens hjemmeside, LinkedIn og på Facebook. 

Du får udleveret et klistermærke "vi støtter", så kunder og besøgende kan se at jeres virksomhed/ organisation støtter unge i sårbare positioner. 

Interessemedlemmer får via foreningen, tilknyttet en ambassadør, som yder den nødvendige hjælp og støtte.