Udviklingstidslinje og baggrund

I Kaalund foreningen arbejder vi for, i samarbejde med det øvrige civilsamfund, sociale tilbud og private virksomheder, at understøtte sårbare unges udvikling og trivsel.

Som frivillig forening i Kalundborg Kommune, oplever vi et stort udbud af tilbud til unge mennesker. Sociale og almennyttige foreninger, sociale tilbud og private virksomheder, tilbyder et varieret udbud af aktiviteter til ungegruppen.

I Kaalund foreningen, arbejder vi for at koordinere indsatser, hvor vi via foreningsapp, samler tilbud og aktiviteter i kommunen. Vi anvender gratisapplikationen minforening.dk, hvor vores medlemmer har adgang til et personligt aktivitetshjul, og kan chatte, melde sig til, samt kommentere på aktiviteter, mv. 

Herudover arrangerer vi løbende, understøttende aktiviteter, lokalt udbudt af Kaalund Foreningen, faciliteret af arbejdsgrupper af frivillige medlemmer og organisatorisk placeret under bestyrelsen. 

Vi ønsker at vores medlemmer, i deres møde med foreningslivet, og sociale tilbud, oplever rummelighed og forståelse. Vi ønsker desuden at medlemmerne føler sig velkommen. Dette udmøntes, som:

  • Del 1) Ved at vores støttemedlemmer motiverer og ledsager medlemmerne
  • Del 2) Ved at der udvælges en aktivitetsansvarlig, der fungerer som gruppeleder og karavanefører
  • Del 3) At frivillige i foreninger, har tilegnet sig af viden om forskellige sindslidelser og funktionsnedsættelser
  • Del 4) At skjulte handicaps gøres synlige, ved hjælp af det internationale solsikkeprogram – Hvor Kaalund Foreningen er godkendt som patientforening
  • Del 5) Ved at medlemmerne i Kaalund Foreningen, tænker nuanceret og kreativt, og i samhørighed afprøver understøttende indsatser

Status på opbygningen indtil nu

I det følgende har vi beskrevet, hvilke milepæle vi på vores udviklingsrejse har opnået.

Vi har endvidere beskrevet vores planlagte indsatser for 2023.

snore-700x530.jpg young-woman-and-her-dog-6918115_1920.jpg
græskar.jpg

2023 - 9 mdr.

For det indeværende år, er planen at kenskabet til foreningen skal udbredes. Målet opfyldes i takt med, at der etableres samarbejde, og partnerskabsaftaler med interessemedlemmer i Kalundborg. 

Sideløbende vil der fortsat blive arrangeret aktiviteter og arrangementer lokalt i foreningen, eksempelvis højtider og traditioner, rejser, eksterne oplæg, mv., dette som supplement til tilbuddene via interessemedlemmer. 

3. kvartal (juli til septembe 2023)

Ungegrupper

Facilitering af ungegrupper, herunder etablering og drift af aktivitets,- studie og netværksgrupper. Sideløbende vedligeholdelse af aktiviteter, samt fortsat implementering af indsatser omkring konceptet med færdige måltider. Afholdelse af arrangementer som påskefrokost, varme hveder og pinsefrokost.

pexels-ron-lach-8576105.jpg
1x600x600.jpg

2. kvartal (april-juni) 2023)

Overskudsfødevarer til færdige måltider 

Udbygning af området, med at omdanne overskudsfødevarer til færdige måltider. Sideløbende vedligeholdelse af igangværende aktiviteter, bl.a. ugentlige dage med fredagsbar (non alcoholic), fitness, poteven, lav selv smykker, kreativ køkken, mv. Afholdelse af arrangementer som fastelavn, og den årlige generalforsamling. 

2022 - 7,5 mdr.

Perioden dækkende maj til december, da foreningen blev stiftet den 15. maj 2022

4. kvartal (Okt. til dec. 2022)

Fortsat opbygning og Implementering 

Afholdelse af arrangementer ved højtider og traditioner, eks. Halloween, Mortens aften, samt julefrokost. Planlægge skitur til sælen, samt udbygge poteven med start nye år. Understøtte aktiviteter via interessemedlem, eks. ugentlig fitness, brætspil, smykkedesign, udeliv, mv., Designe pjecer, samt planlægge møder og andre tiltag til udbredelse af foreningens aktiviteter i 2023.

forside.jpg
forside3-435x366.jpg

3. kvartal (Juli til sept. 2022)

Opbygningen

Start af aktiviteter, og poteven samt færdige måltider via ungekollegier i Kalundborg. Opbygning af pædagogisk struktur, og optagelse i solsikkeprogram. Indretning af foreningslokaler, og afholdelse af arrangementer. Sideløbende ansøgning af fondsmidler, samt test af Medlemsapp. 

2. kvartal (Den 15, maj til juni 2022)

Etableringen

Foreningen blev stiftet, og der kom styr på det praktiske, samtidig med at der blev oprettet hjemmeside og medlemsapp. Der blev designet klistermærker, logo, samt anden materiale. Sidst i perioden, og som en enorm hjælp, startede Mette som frivillig. 

people-gf1569a21b_1920.jpg