UNDERVISNING

Konceptet undervisning bygger på målet om at unge i sårbare positioner, skal have mulighed for at deltage ved specialiserede undervisnings,-  og vejledningsforløb.  

Undervisningen tager afsæt i OCN, som er en metode til at identificere, dokumentere og validere uformel læring.

Når man som medlem af foreningen deltager i et OCN - forløb, får man et bevis på de ting, man har lært og der tildeles points. Medlemmets ressourcer og kompetencer bliver derved ikke kun tydelige for dem selv, men også for omgivelserne.

I praksis foregår det sådan, at når medlemmet har gennemgået et OCN-forløb og deres læring er dokumenteret i henhold til metoden, går en godkendelsesproces i gang. Hos interessemedlemmet, som har forestået dokumentationen og læringen, godkendes medlemmets OCN-forløb af en uddannet vejleder.

Herefter kvalitetssikres materialet af interessemedlemmets Interne Koordinator (IK), og materialet bliver kvalitetsikret hos OCN.

Undervisningen tilbydes i et samarbejde imellem Kaalund foreningen og interessemedlemmer i Kalundborg, med certificeret OCN vejledere.

I “Job, skole og hverdag” trænes deltagernes sociale og personlige færdigheder og kompetencer. F.eks.:

 • Adfærd og kropssprog
 • Personlig økonomi
 • Personlig fremtoning
 • Sprog og kommunikation
 • Personlig målsætning

Læringen forbereder den unge på uddannelse, beskæftigelse og selvstændig livsførelse.

savings-2789112_1920.jpg
hand-washing-4818792_1920.jpg

Godt på vej” er målrettet overgangen fra skoleforløb, f.eks. STU, til arbejdsmarkedet.

Formålet med programmet er, så godt som muligt, at klæde deltagerne på til et selvstændigt liv. 

Deltageren arbejder med:

 • Adfærd og opførsel
 • Hygiejne
 • Personlig økonomi
 • Arbejdsmarkedsfærdigheder og selvstændighed

"Madlavning og bordskik" afvikles gennem løbende praktisk undervisning i køkkenet samt via teori og skole praktikforløb. 

De unge lærer elementære færdigheder omkring madlavning. Der arbejdes f.eks. specifikt med følgende:

 • Grundlæggende kendskab til madvarer og redskaber
 • Regler i et køkken
 • Madlavning, bagning, renholdelse af køkken og bordskik.

spaghetti-6639970_1920.jpg
girl-1531575_1920.jpg

Selvstændig Hverdag” gør det muligt at dokumentere læring indenfor helt enkle færdigheder.

Såsom:

 • Mad
 • Kostvaner
 • Påklædning
 • Rengøring
 • Friluftsliv

Der kombineres praktiskpædagogiske øvelser,- og plenum undervisning.

Mental robusthed og livsduelighed” handler om psykiske styrke, en grundlæggende viden/redskaber til bedre at klare livets udfordringer.

Forløbet giver blandt andet deltageren en forståelse for begreber som:

 • Selvkontrol, mindfulness og omtanke
 • Redskaber til at styrke egen selvkontrol og blive opmærksom på hjernen og tankerne.


wellness-589770_1920.jpg

Undervisningsforløbene oprettes og lægges på MedlemsApp, i takt med at medlemmer af foreningen tilmelder sig via nedenstående optagelsesformular. 

OPTAGELSESFORMULAR

Hvis du ikke er medlem af Kaalund Foreningen, så klik her for at komme til indmeldingsskema

Hvis du er medlem af foreningen, så kan du roligt gå videre 

Processen efter indsendelse

1

Step et

Din anmodning om optagelse i gruppen er nu automatisk blevet sendt til foreningens mailboks

2

Step to

En repræsentant fra bestyrelsen gennemgår nu din ansøgning om optagelse, og videresender til udbyderens administrator

3

Step tre

Når din anmodning om optagelse er behandlet, modtager du besked i MedlemsAppen. Der skal påregnes op til 3 hverdage.